Българска · меланхолични · поезия

Стефан Цанев – Молитва към Анна

Ела на гроба ми, мини със пръсти
по буквите на името ми върху кръста,
постой минута – две, мисли за своето начало
и ще възкръсна аз с душа и тяло,
ще бъда жив минута-две, а може ден –
докато мислиш ти за мен.