Българска · всемир · поезия

Александър Иванов – “как пишеш?”

той беше известен поет:
хората го познаваха
журналистите му звъняха по телефона и го
питаха:
„как живееш? кое те
вдъхновява? как пишеш?” –
всеки път все същото винаги.

те го отегчаваха
и трябваше да им пробутва глупости като:
„седя и гледам в тази точка на стената” или
„убивам 6 мухи и чак тогава почвам”.

„добре – ще използваме това в новия брой” –
казваха те
а той: „както искате…”

но телефонът звънеше отново:
„как пишеш” – питаха
„днес не се чувствам добре” – казваше той и
затваряше.

в дни или вечери като тези
той си наливаше питие пускаше
радиото и поглеждаше навън през прозореца
където котките дебнеха птиците
и изнурени хора минаваха с празни очи
и слънцето бавно умираше зад
дърветата
и това беше което му трябваше
за да седне пред машината и да
почне.

само толкова.

ето така пишеше
той.