Българска · любовни · поезия

Светла Ненова – Отражение

Разхлаждай ме със ветрилата на съмненията.
Нахлувай във сърцето ми раздиращо със нож.
Опушвай ме с мъглите на прозренията.
Раздухвай страховете ми със цвят на нощ.

Играй билярд със огъня в стомаха ми.
Надцаквай се с инстинктите ми да се пазя.
Промъквай се брутално с кални стъпки във душата ми.
Тъпчи, руши и плюй, надявайки се да те мразя.

Опивай се безпаметно от собствената мощ.
Храни се със властта си над емоциите ми.
Играй и дирижирай настроенията ми с замах.
Бъди единствен център на спектакъла си.

Във моя блеснал, вперен поглед в роля ти,
ще видиш просто свойто отражение .
И в болката в лицето ми, и във възторга ми,
рушиш и възкресяваш всъщност себе си.

14.12.2008