цитати

Стефан Кръстев

„Душата е облечена единствено в тяло, а голотата й е по-възбуждаща и от голотата на тялото. Остане ли гола: това е любов…“

***

… Липсват ми снимките му. Говорещите цветя и събличащите страховити истини облаци, кършещите бедра стебла и косата ми, запретната като пола от вятъра.

***

Той се любеше с музиката. Събличаше тишината и изваждаше от нея копнеещото й тяло.


Българска · любовни · поезия

Георги Константинов – Жените не обичат …

Жените не обичат
страхливите мъже,
дори и да ги впримчат
в женитбено въже.
Прегръщат ги, а помнят
прегръдките на друг –
като скала спокоен,
с корав ревнив юмрук,
лъжата непрощаващ,
невярващ в плач и грим…
Всевластен, покоряващ,
а сам – непокорим.
Целта си не пожертвал
за топли колена…
Сбогувал се… Изчезнал
зад хълм или вълна.
Те плачат, че го губят.
Очакват го
по мрак….
Но в миг ще го разлюбят,
ако се върне пак.