цитати

Стефан Кръстев

„Душата е облечена единствено в тяло, а голотата й е по-възбуждаща и от голотата на тялото. Остане ли гола: това е любов…“

***

… Липсват ми снимките му. Говорещите цветя и събличащите страховити истини облаци, кършещите бедра стебла и косата ми, запретната като пола от вятъра.

***

Той се любеше с музиката. Събличаше тишината и изваждаше от нея копнеещото й тяло.