Чужда · мои любими · поезия · философски · цитати

Елън Гинсбърг – Вой

Видях най-добрите мозъци на мойто поколение съсипани от
лудост, гладни, истерично голи,
повлекли се по негърски квартали по изгрев
да търсят бясната инжекция,
хипари с ангелски глави изгарящи за древната божествена
връзка със звездното динамо в машинарията на нощ,

които бедни дрипави и празнооки и друсани седят и пушат
в онази призрачна тъма
на хладните квартири плувайки над върховете на града
замислени за джаза,