Българска · поезия · философски

Кристин Димитрова – Днес

Денят започна нормално:
метеоролозите вещаеха слънчево време,
журналистите – криза по върховете, а теолозите –
апокалипсис. Аз пък се надявах
да свърша нещо полезно.

Вечерта си дойде нормално:
времето се състоя, апокалипсисът – не
и всичко друго премина
някак си по средата.