Чужда · любовни · поезия

Рилке – Любовна песен

О, как душата си да спра така,
че твоята да не докосва? Как
над теб да я издигна, над нещата?
Аз бих желал сред някаква река,
изгубена течаща в тъмнината,
да я положа върху мирен бряг
докато в теб бушува глъбината.
Но всичко тук ни свързва – теб и мен,
тъй както цигуларят вдъхновен
две струни слял в един акорд чудесен.
Чий инструмент тъй здраво ни държи?
Кой музикант тъй властен е кажи?
О, сладка песен!

Чужда · меланхолични · поезия

Рилке – Труден час

Ако някой в света заплаче сега,
без причина заплаче в света,
той заплаква за мен.

Ако някой в нощта се смее сега,
без причина се смее в нощта,
той се смее над мен.

Ако някой в света се скита сега,
без причина се скита в света,
той пристига при мен.

Ако някой в света умира сега,
без причина умира в света,
той се взира и в
мен.