Българска · любовни · мои любими · поезия

Вергиния Генова – Не си се давил във очите ми

Не си се давил във очите ми,
не си се вплитал във косите ми
и в гънките на черните ми мисли.
Не си събирал в шепите смехът ми
не си копнял за звънките ми стъпки
не си танцувал с мен над пропастта.
Не си разчупвал делниците с мене
не си събирал къшеите време
с мечтите ми не си мечтал.
Не си събуждал дланите в съня ми,
в пустинята вода не си ми дал,
не си ме търсил, за да те намеря
защо реши, че можеш ме разбра?