Чужда · меланхолични

ЕЛИ ДЕ ВАРД – ***

Да тъгуваш за живите –
е много по-лошо,
отколкото да жалиш
мъртвите.

Боли от далечност,
недостъпни за нас са,
едва се процежда надежда,
че не изчезват,
докато са живи.